Record details

Subject heading
    mikroskopie elektronová
Article
    Automated biometrics on captured light microscope images of coccoliths of Emiliania huxleyi
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Middle Cambrian pterobranchs and the Question: What is a graptolite?
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů