Record details

Subject heading
    mikroskopie rudní
Article
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod