Record details

Subject heading
    minerály akcesorické
Article
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    The chemical composition of REE-Y-Th-U-rich accessory minerals in peraluminous granites of the Erzgebirge-Fichtelgebirge region, Germany. Part II: Xenotime
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Laser ablation ICP-MS - a new dating tool in Earth science
    Late-Collisional Granites in the Variscan Erzgebirge, Germany
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Petrology of amphibolites of the Polish part of the Staré Město Zone
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách