Record details

Subject heading
    minerály sekundární
Article
    Cerusit ze Stříbra
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zlatohorský "glockerit"