Record details

Subject heading
    minerály supergenní
Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Bertrandit a další minerály Be
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cerusit ze Stříbra
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Chvaletice
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    The crystal structure of Na4(UO2)(CO3)3 and its relationship to schröckingerite
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    České sekundární minerály uranu
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Johannit z Příbrami
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Prachovické kalcity
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Přírodní fosfáty mědi
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabejacit z Předbořic
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Roscoelit z Jáchymova
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Schoepit z Měděnce
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Seleničitany a telluričitany uranylu
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorodit z Přebuzi
    Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Stříbrské miesity
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Lubietová, Czechoslovakia
    To the infrared spectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Tvorové z černé laguny
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    An XRD, SEM and TG study of a uranopilite from Australia
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlatohorský "glockerit"
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří