Record details

Subject heading
    minerály syntetické
Article
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Bezbarvé materiály napodobující diamant
    Crystal structures of two synthetic ferruginous cesium micas: crystal chemistry and implications for refinement techniques
    Germanium muscovites with excess hydroxyl water, KAl2(Ge3-xAl1+xO10-x(OH)x(OH)2) and the question of excess OH in natural muscovites
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Hydrothermal Decomposition of Vanadium Glasses
    Hydrothermal synthesis of Cs-Fe trioctahedral ferruginous micas
    Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály skupiny zippeitu
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Structural and luminescence properties of Zns prepared by SHS
    Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu
    Syntetický smaragd
    Syntéza drahých kamenů
    Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Thermal Stable Porous Crystal from Montmorillonite I.Preparation and the Properties of Al and Zr Pillared Montmorillonites
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků