Record details

Subject heading
    mineragrafie
Article
    Chromian valleriite and associated minerals from the Ralsko mafic-ultramafic complex, Czechoslovakia
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    The significance of microphotography in ore microscopy
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch