Record details

Subject heading
    mineralizace
Article
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Die Chorda dorsalis bei Branchiosauriern aus dem Permokarbon und möglicher Sexualdimorphismus
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)