Record details

Subject heading
    mineralogie jílová
Article
    7. evropská konference o jílech
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    Clay Raw Materials and Clay Minerals in the Service of Man
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Man and Clay
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Neutron petrophysical characterictics of clays
    New X-ray Rietveld Refinement of Kaolinite from Keokuk, Iowa
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Structural study of acid-treated smectites by IR spectroscopy
    Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment
    Theoretical argilology as a base for the application of sealing and sorbent clays
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
    Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry
    Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from the Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (illite, chlorite, textural stages, kerogen and metabasite mineralogy)
    Voltammetric Study of Clay Minerals Properties
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie