Record details

Subject heading
    mineralogie rudní
Article
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    Jihlavský rudní obvod
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Stříbro a jeho minerály
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana