Record details

Subject heading
    mineralogie technická
Article
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Minerály kutnohorských strusek
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Technolithology
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek