Record details

Subject heading
    mineralogie topografická
Article
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Acháty z Mongolského Altaje
    Acháty z okolí Železnice
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfiboly
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Antická gema z Mušova (j. Morava)
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Kadaňské Jeseně
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit z Podrečan
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Barytokalcit z Příbrami
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl z Kovářové
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cerusit ze Stříbra
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Cetechovické mramory
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Charakteristické nerosty Maroka a obchodování s nimi
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Chemistry of cowlesite from Žežice, Bohemia
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chvaletice
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Co nového v Úhrově?
    Compositional and textural evolution of pollucite in pegmatites of the Moldanubicum
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Connoisseur's Choise: Cassiterite, Cínovec, Czech Republic
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    České sekundární minerály uranu
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    "Český granát" z Korutan
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Datolit z Vlastějovic
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Diaforit z Březových Hor
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Duksyt - zywica kopalna?
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dva příspěvky k topografické mineralogii Brna
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Felix Cornu a Rudolf Görgey na Faerských ostrovech v roce 1907
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Fluorit z Vlastějovic
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu
    Geologie
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Grafitová ložiska jižních Čech
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granitic pegmatites in the territory of the Bohemian and Moravian Moldanubicum
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hyalit z Valče
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    Incomensurate fractionation trends in the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite at Maršíkov, Northern Moravia, Czech Republic; the role of A (F2)
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    International symposium "Lepidolite 200"
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Jankov - zajímavá lokalita jihočeských vltavínů
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jasenické mramory
    Jaspis a záhněda z okolí Velkého Meziříčí
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské křišťály
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské opály
    Jihočeské zlato
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Johannit z Příbrami
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kasiterit z Kovářové
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Keple - křemenné žíly
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Klinozoisit z Vernířovic
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Konec Lilky
    6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Köttigit z Michalových Hor (v. od Chodové Plané)
    Kouzlo záhněd
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krupkait - povstání z popela
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kurovické vápence
    Kutná Hora a zlato
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice nejen ametystová
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Květy irácké pouště
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lokality Tachovské rokle
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lovozerský alkalický masív
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Medlovické porcelanity
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Members of the philipsbornite-florencite and chernovite-xenotime solid solution series in metasomatic altered granites of the Zinnwald tin deposit (Erzgebirge, Germany)
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Millerit - nový minerál z Prachovic
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralogical characterization of paulingite from Vinařická hora, Czech Republic
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály antraxolitu od Vrchlabí
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály pegmatitů ostrova Elby
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály z omického kamenolomu
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Mongolské acháty
    Moravské achátové geody
    Moravský porcelanit
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález celestinu na Moravě
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště jantaru v ČR
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Naleziště moravských vltavínů
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy křišťálu v Podkrkonoší
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Náměšťský opál
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Největší české granáty
    Největší tektity
    Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nekrolog za Rajmundem Götzem
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Niobium-tantalum oxide minerals from complex granitic pegmatites inteh Moldanubicum, Czech Republic: primary versus secondary compositional trends
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Norské beryly
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O minerálech berylia ve skarnech
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Obecný opál lokality Níhov
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    "Obyčejný" křemen
    Occurrence of manganous carbonate ores on stratabound Horní Benešov deposit (Northern Moravia, Czech Republic)
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Opál
    Opál z Chvalovic
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opál ze Starého Smolivce
    Opály a chalcedony Utahu
    Opály na Příbramsku
    Opály v západním okolí Třebíče
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatity z Chvalovic
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Phenakit und Bürgerit aus dem Skarnsteinbruch Vlastějovice bei Zruč nad Sázavou in Böhmen
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podkrkonošské karneoly
    Podzemí u Vřídla
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Polodrahokamy z Novopacka
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražské millerity
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příbramské uranové ložisko
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Rabejacit z Předbořic
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Refinement of the crystal structure of cyrilovite from Cyrilov, Western Moravia, Czech Republic
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    Rodochrozit
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Rutil ze Šitboře u Poběžovic
    Rutily na Klatovsku
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovce z Prahy
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Schoepit z Měděnce
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Síra ze Sicílie
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Skrytá krása černého turmalínu
    Slezské, moravské a české hesonity
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sobotínský aktinolit
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Some exotic mineral assemblages of West-Moravian pegmatites
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Stále záhadné vltavíny
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Stříbrské miesity
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Supergenní minerály z Cínovce
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Svojanovské granáty
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Die Tektite der Lausitz - eine Uebersicht
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Tyrolské granáty
    Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní vltavín z Kojetic
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z Předbořic
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Úvodem k 6. konferenci o vltavínech
    Úvodní slovo
    V Zillertalských Alpách
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadové granáty
    Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku)
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Vivianit ze Zlatkova
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlastivědné muzeum Jesenicka a jeho geologické sbírky
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vltavíny na Chebsku
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Vratislavské granáty
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Výprava za riebeckitem
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt ametystu v Podkrkonoší
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vzácný nález u Slavic
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Wulfenit z Horní Krupky
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Z mých vzpomínek. Svatopluk Krause a jeho dílo
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za dr. Václavem Altmanem
    Za kongsberským stříbrem
    Za křišťály a záhnědami na Připolární Ural
    Za meteority do Ománu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za náměštským kamenem
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zeolity na Island
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zajímavosti o kalcitu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity
    Zeolity brněnského masívu
    Zeolity Českolipska
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zeolity melafyrů SV Čech
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zirkon z Pačejova
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkamenělé dřevo
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatohorský "glockerit"
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Zoubekite, (AgPb4Sb4S10), from Cioclovina shear-zone mineralization, Romania
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Zvláštnosti vltavínu
    Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Živce a křemen
    Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)