Record details

Subject heading
    miocén-spodní
Article
    Additions and revisions to the Early Miocene flora of Lipovany (Southern Slovakia)
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    Around the Early/Middle Miocene (Karpatian/Badenian) boundary in the Austrian Neogene basins : a story of gaps
    Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Bericht 1991 über die Bearbeitung der Diatomeenfloren der Miozänsedimente auf den Blättern 8 Geras, 9 Retz und 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Kammersdorf und Unterschoderlee auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über mikropaläontologische Untersuchungen untermiozäner Sedimente auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bílina - open-cast mine
    Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Calcareous nannoplankton from the Eggenburgian stratotype and faciostratotypes (Lower Miocene, Central Paratethys)
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Continental biostratigraphy and correlations of the Korneuburg Basin (Karpatin) and the Grund Beds /Molasse Basin (Early Badenian)
    Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    The cyclicity of the Lower Miocene deposits of the SW part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Early Miocene birds of Djebel Zelten, Libya
    Early Miocene birds of Skyřice, Czech Republic
    Early Miocene birds of Tuchořice, Czech Republic
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Miocene quails (Aves: Phasianidae) from Saint-Gérard-le-Puy, France
    Early Miocene records of Craigia (Malvaceae s.l.) in the Most Basin, North Bohemia - whole plant approach
    Early Miocene seeds of Schisandra moravica (Mai) Gregor from the Czech Republic
    Ein Chamäleonfund aus dem unteren Orleanium des Braunkohlen - Tagebaus Merkur-Nord (Nordböhmen)
    Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
    Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Foraminifera and calcareous nannoplankton from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" in the Central Paratethys
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    Fruits of "Pterocarpus" tertiarus Weyland from the North-Bohemian basin, Czechoslovakia
    Gasproduktion in Wildendürnbach. 17
    Gecko species Euleptes gallica Müller: A new information about its geographic and stratigraphic range
    Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Gobius brevis (Agassiz, 1839), a gobiid fish with otoliths in situ (Pisces, Teleostei) in the Karpatian (Lower Miocene) of the Vienna Basin : dedicated to our friend and colleague Ortwin Schultz for his 65th birthday
    Goggendorf - Sand- und Kiesgrube der gemeinde Guntersdorf. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Göllersdorf - Ziegelei und Tonbergbau Wienerberger. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Haltepunkt 20: Weitersfeld - Lagerhaus
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    Indicators of terrestrial ecosystems in the Karpatian Korneuburg Basin and the Badenian Grund Beds
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Jílovce cyprisového souvrství
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lithofacies and sedimentary architectures of the Bílina Delta
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Lower Miocene bentonites of the Carpathian Foredeep in south Moravia (Czechoslovakia)
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Marine und brachyhaline Bivalven aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untermiozänen; Österreich)
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Die miozäne Foraminiferenfauna der Bohrung Laa Thermal Süd 1. 17
    Molassezone. Bohrungen "Haberödt der II. Wiener Hochquellenleitung. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplakton
    Molassezone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Neogene and Quaternary Snakes of Eastern Europe: Fossil Record
    New dragonflies from the Lower Miocene(Ottnangian/Karpatian) of the Cypris Shale in western Bohemia (Odonata: Libellulidae)
    New eomyid genus and species from the early Miocene (MN zones 3-4) of Europe and Japan related to Apeomys (Eomyidae, Rodentia, Mammalia)
    New finds of lizards (Reptilia, Sauria) from the Lower Miocene of Central Europe
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    New studies of the otoliths from the marine Ottnangian (Lower Miocene, Upper Austria)
    Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    A noteworthy cycad, Ceratozamia hofmannii Ettingshausen 1887, from the Lower Miocene of Austria re-examined
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Cyprinodontid fishes) in the Lower Miocene of the Cheb Basin (Czech Republic), with additional notes on Prolebias egeranus Laube
    The oldest known European Neogene girdled lizard fauna (Squamata, Cordylidae), with comments on Early Miocene immigration of African taxa
    The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic
    On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif
    Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Plant assemblages from the hanging wall sequence of the opencast mine Oberdorf N Voitsberg, Styria (Austria, Early Miocene, Ottnangian)
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Reconstruction of a Czech Early Miocene vegetation
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Säugetierfaunen des Orleaniums der Tschechoslovakei
    Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of central Europe
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentological and paleontological evaluation of Lower Miocene sediments in the PMK boreholes, SW part of Carpathian Foredeep (Moravia)
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic)
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
    Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei
    Eine ungewöhnliche lichenopore Bryozoe aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untemiozän; Österreich)
    Unionoid bivalves from the Miocene Berzdorf Basin (eastern Germany): taxonomic remarks and implications for palaeoecology and palaeoclimatology
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
    Vertebrates from the Early Miocene lignite deposits of the opencast mine Oberdorf (Western Styrian basin, Austria): 4. Aves
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    What is the age of the Boudky formation on the Kolby hill, the facial parastratotype of the Upper Egerian. IGCP-329 2nd Meeting, Athens, September, 1993
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě