Record details

Subject heading
    mocnost
Article
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Determination of the continental litospheric thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    Differences in the lithospheric structure of the Bohemian Massif from teleseismic receiver functions
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Long memory of mantle lithosphere fabric - LAB constraints from seismic anisotropy
    Major boundaries in the continental mantle lithosphere detected by seismic anisotropy and their role in accumulation of metals in the crust
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    The Western Carpathians: interaction of Hercynian and Alpine processes