Record details

Subject heading
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
Article
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Bohemian leucogranulites and HP/HT anatexis
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chapmanit z Vlastějovic
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Datolit z Vlastějovic
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahokamové beryly z Písku
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Evidence of UHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Felsic granulites from the Gföhl Unit (Austria and Czech Republic): metamorphosed pre-Variscan metagranites or Visean high-pressure melts?
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorit z Vlastějovic
    Garnet-Bearing Mafic Granulites from the Lišov Granulite Massif
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemistry and Petrogenesis of Granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologie Horažďovicka
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Highly mafic amphibolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křišťály
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lišovský výškový bod není středem Evropy
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Locality No.9: Tábor - Klokoty, durbachites of the Tábor massif, and merismitic migmatite, so called "garnet rock"
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Massif, Southern Bohemia: middle-crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metamorphic constraints for a promising tectonic subdivision of Moldanubia
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Metamorphic PT conditions estimated for eclogite and garnet peridotite from Spačice and Uhrov localities, Bohemian Massif
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    New geochemical and geochronological data on the very-high-pressure garnetite from the Podolsko Complex, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Pegmatity Vlastějovic
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Petrogenesis of the south Bohemian granulites: The importance of crystal-melt relationships
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Přibyslavice near Čáslav
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Spinelidy z okolí Křemže
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    U-Pb ages of monazite from granitic pegmatites in the Moldanubian Zone and their geological implications
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Use of the laser Ablation ICP-MS Technique for U-Pb Zircon Dating
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    A vestige of very high-pressure (ca 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)