Record details

Subject heading
    molybdenit
Article
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Laser-ablation ICP-MS measurements of Re/Os in molybdenite and implications for Re-Os geochronology
    Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu
    The Mo-Se-S and the Mo-Te-S systems
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    The system Os-Mo-S
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Wulfenit z Horní Krupky