Record details

Subject heading
    moravikum
Article
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin auf Blatt 9 Ratz
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über die Revision geologischer Aufnahmen und Kartierungsbohrungen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologischen Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Das Bild der Böhmischen Masse im Umbruch
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    A contribution to the tectono-magmatic history of the Moravian unit in the core of the Svratka dome
    The cooling history of the southern Bohemian Massif
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Eastern Boundary of European Variscides : Large-Scale Oblique Continental Collision Zone
    The eastern margin of the Bohemian Massif in Austria
    Eclogite-facies metamorphism at the eastern margin of the Bohemian Massif - subduction prior to continental underthrusting?
    Evolution of Moldanubian rocks in Austria : a review and synthesis
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    Exhumation of lower crustal rocks during orogenesis on the example of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Garnet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence for Variscan recycling of subducted lithosphere
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemie und primäres tektonisches Environment der granitoiden Gneise des Waldviertler Moldanubikums
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Granaten in der Moravischen Zone in Österreich
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Inverted metamorphism and PTt paths in the Moravian zone
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice nejen ametystová
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Mapování české části dyjské klenby
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Mesoscopical structures of the Brunovistulicum in the core of the Svratka dome and their kinematic interpretation
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic Evolution. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic inverted zonation in the Moravian zone of the Svratka dome
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
    Die moldanubische Überschiebung
    Das Moravikum der Thaya Kupel in Österreich - Lithologie und Metamorphose
    Das Moravikum der Thaya-Kuppel als Teil der variszisch deformierten Randzone des Bruno-Vistulikums - eine Einführung
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Moravo-Silesian region
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    The nappe structure in the Svratka dome
    Národní park Podyjí
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    New SHRIMP-zircon ages for orthogneisses from the south-eastern part of the Bohemian Massif (Lower Austria)
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Precambrian Blacksands as Precursors of Magnetite and Ilmenite Bearing Chlorite-Micaschists, Bohemian Massif, Austria
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Sm-Nd garnet ages and cooling history of high-temperature peridotite massifs and high-pressure granulites from lower Austria
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    The southern Bohemian Massif - its structure and evolution
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stop 1. Lamberk: felsic granulites and medieval robbers
    Stratigraphy. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structural and Metamorphic Evolution of Pro-Wedge Moldanubian Structures Associated with Underthrusting of Brunovistulian Foreland
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Structure. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structurelle Entwicklung am Südostrand der Böhmischen Masse
    Structures and kinematics along the Moravian-Moldanubian boundary : Preliminary results
    Strukturelle Entwicklung am Südostrand der Böhmischen Masse
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Svojanovské granáty
    Svojanovské granáty
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    A tectonic model for the Eastern Variscides: indications from a chemical study of amphibolites in the South-Eastern Bohemian Massif
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Terranes of eastern Bohemian Massif: tectonostratigraphic and lithological units of the Moravicum and Moldanubicum
    Transpression regime during Variscan nappe thrusting at the SE margin of the Bohemian Massif
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Variscan A-Type Subduction in Southeast Part of Bohemian Massif
    Variscan development of the eastern margin of the Bohemian Massif in Austria and Czechia
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zur Petrogenese praekambrischer Metasedimente und cadomischer Magmatite im Moravikum
    Zur tektonischen Gliederung der variszischen Metamorphite im Waldviertel Niederösterreichs
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic