Record details

Subject heading
    moravské moldanubikum
Article
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of white micas of the West-Moravian pegmatites
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia)
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Jasenické mramory
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
    Náměšťský kámen
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Obecný opál lokality Níhov
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Prograde metamorphism and decompression of the Gföhl gneiss, Czech Republic
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Some exotic mineral assemblages of West-Moravian pegmatites
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Spinelidy serpentinizovaného ultrabazického tělesa u Mohelna
    Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Terranes of eastern Bohemian Massif: tectonostratigraphic and lithological units of the Moravicum and Moldanubicum
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)