Record details

Subject heading
    morfologie ložisek
Article
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně