Record details

Subject heading
    morfometrie
Article
    Anetoceratinae (Ammonoidea, Early Devonian) from the Eifel and Harz Mountains (Germany), with a revision of their genera
    Antropogenní jezera Česka
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Čertova pec a její fauna
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Early evolution of phyllocarid arthropods: phylogeny and systematics of Cambrian-Devonian archaeostracans
    Early Pliocene ochotonids (Mammalia, Lagomorpha) from Southern Ukraine
    The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 9., Hippotherium (Mammalia, Equidae)
    Floodplain and its delimitation
    Foraminifers from the Lower/Middle Devonian boundary beds of the Barrandian area, Czech Republic, and their paleoecology
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
    Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany)
    Geografické podmínky vzniku povodní
    A giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin and its implication for molid phylogeny
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Limnologická studie Čertova jezera
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Miocene "Hungarocypris" species of Lake Pannon (Central and South-Eastern Europe) transferred to Herpetocyprella Dady, 1909 (Ostracoda, Cyprididae)
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Morphological disparity within Sarmatian and Pannonian populations of Cyprideis from the Vienna Basin
    Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    New species of Longodromitidae Schweitzer and Feldmann, 2009, from the Ernstbrunn Formation, Late Jurassic (Tithonian), Austria
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    Ontogeny of an Ordovician trinucleid (Trilobita) from Armorica, France: a morphometric approach
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Rašeliništní jezera Česka
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Revision of the Prosopinae sensu Glaessner, 1969 (Crustacea: Decapoda: Brachyura) including four new families, four new genera, and five new species
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)