Record details

Subject heading
    most
Article
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část