Record details

Subject heading
    náklady výroby
Article
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin