Record details

Subject heading
    násyp
Article
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda