Record details

Subject heading
    nízká teplota
Article
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    Low-temperature magnetic properties of the Neuschwanstein EL6 meteorite
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov