Record details

Subject heading
    nanoplankton
Article
    Bericht 1992 über die biostratigraphische Bearbeitung von kalkigem Nannoplankton auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
    Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Brno-Královo Pole
    Březno near Louny
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Coccolithen-Stratigraphie der höheren Oberkreide der Bohrung Metelen 1001 (Münsterland, NW-Deutschland)
    Coccoliths in the chalk material of high Gothic paintings (14th and 15th centuries, Bohemia)
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Foraminifera and calcareous nannoplankton assemblages from the Cenomanian-Turonian boundary interval of the Knovíz Section, Bohemian Cretaceous Basin
    The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
    Křepice
    Kystra
    Late Maastrichtian nannofossils in the material of Master Theodoricus's paintings (14th Century, Bohemia)
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Maastrichtian nannofossils in the material of the High Gothic paitings in Bohemia
    Macrofossils and nannofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian, Bohemia)
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Miocene Silicoplacentina (Testacea) from northern part of the Carpathian Foredeep (Poland)
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
    New data of the age of the Lower Cretaceous Formations in the Gerecse Mountains (Hungary)
    Der Nordrandbereich der Nördlichen Kalkalpen zwischen Kaumberg und Altenmarkt an der Triesting (Niederösterreich) und der Mikrofossilinhalt seines Kreide-Palaeogän-Anteils
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    Palaeogene Foraminiferal-Nannoplankton Stratigraphy of the Maruszyna Succession at Maruszyna, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    The stratigraphical correlation of the Campanian low- and high-latitude calcareous nannofossils in Southern Moravia (Western Carpathians)
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Turold quarry
    Uherčice
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)