Record details

Subject heading
    nauka o materiálech
Article
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Formy a modifikace uhlíku
    Fracture behaviour of the basalt fibre reinforced composites with polysiloxane-derived matrix
    The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramic models
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Opracování monokrystalů
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Technolithology
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení