Record details

Subject heading
    nečistoty
Article
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu