Record details

Subject heading
    neolit
Article
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Kamené ozdoby moravských neolitiků
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Magnetic properties of Lower Silesian serpentinites and some serpentinite artefacts from SW Poland and Moravia
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Po stopách saharského amazonitu
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Raw materials of polished artefacts from two Lengyel sites in Lower Austria
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview