Record details

Subject heading
    neovulkanity Českého masivu
Article
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Ba-enrichment in phlogopite of a nephelinite from Bohemia
    Ba in mica from Kammerbühl and Eisenbühl
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Basement peculiarities of the Neoidic Ohře rift in N-Bohemia as established from a Study of xenoliths and other geological evidence
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    Collisional orogens and their related metallogeny - a preface
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    The glass of Bohemian porcellanites
    Gravimetry
    Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia
    Heterogeneity of Earth's Mantle below Bohemian Massif
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    K problému "sonnenbrandu"
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Mega-Xenocrysten im quartären Basalt des Eisenbühl- erste Untersuchungen an Fest- und Fluidenschlüssen
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Nd Isotopes of Cenozoic Basalts from Northern Moravia
    New occurrences of trachyte near Teplá in western Bohemia
    Peridotite liquid trapped within foidite magma in the Železná hůrka quaternary volcano (Czech Republic)
    Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Results of investigations on melt inclusions in various magmatic rocks from the northern border of the Bohemian Massif
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Saxothuringicum
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Sr and Nd isotope study of some volcanic and plutonic rocks from Bohemia and Moravia
    Sr Isotope Geochemistry of Cenozoic Basalts from Bohemia and Moravia
    Sr isotopes in trachytic rocks of Bohemia
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Strontium and Neodymium Isotope Study of Bohemian Basalts
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Das Tertiär-Vorkommen von Seifhennersdorf (Oberlausitz, Deutschland)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Volcanology of the Doupov Mts. area
    Volcanology of Železná and Komorní hůrka in Western Bohemia
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zeolity jako drahé kameny
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce