Record details

Subject heading
    nesosilikáty
Article
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Chapmanit z Vlastějovic
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Coffinit známý i neznámý
    České olivíny a jejich šperkové využití
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Granáty
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Minerály taktitu z Klatov
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Nature of Olivine in Minettes
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Slezské, moravské a české hesonity
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Vanadové granáty
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova