Record details

Subject heading
    netradiční suroviny
Article
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Odpady a druhotné suroviny
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Slída - významný průmyslový minerál
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zpracování stavebních odpadů