Record details

Subject heading
    nitrifikace
Article
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Nitrogen saturation induced by experimental addition of ammonium nitrate to a forested catchment at Gardsjön, SW Sweden
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování