Record details

Subject heading
    nové minerály
Article
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Makovickyite, Ag1.5Bi5.5S9, from Baita Bihorului, Romania: The 4P natural mineral member of the pavonite series
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nové minerály I
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
    Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Uranium mineralization occurrences in salt domes of the SE part of the Zagros Fold Belt
    Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku