Record details

Subject heading
    nový minerál
Article
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nové drahé kameny
    Nové minerály II
    Nové minerály III
    Nové minerály IV
    Nové minerály. IX
    Nové minerály V
    Nové minerály VI
    Nové minerály VII
    Nové minerály VIII
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rossmanite, (Li Al2) Al6 (Si6 O18) (BO3)3 (OH)3, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Tourmalines of Povondraite - "Oxy-dravite" Series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana