Record details

Subject heading
    objem
Article
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    K odhadu objemu bludných balvanů
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic