Record details

Subject heading
    oblast snosová
Article
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    Accretion of first Gondwana-derived terranes at the margin of Baltica
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clay and accompanying minerals suspended and deposited in the Danube, Bratislava
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (south-eastern part of the Rhenohercynian Zone, Bohemian Massif)
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Detrital zircon ages: a key to understanding the deposition of deep marine sandstones in the Norwegian Sea
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Entwicklung und Architektur einer fluviatilen Talfüllung - die Niederschöne Formation in Sächsischen Kreidebecken
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Haltepunkt 20: Weitersfeld - Lagerhaus
    Heavy mineral prospecting
    Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K/Ar-Datierungen an detritischen Muskoviten - "Sicherungskopien" orogener Prozesse am Beispiel der Varisciden
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Lower Saxonian Alluvial Deposits: Trutnov Fm., Intra-Sudetic Basin, NE Bohemia
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New results of investigation of siliceous weathering products
    North Bohemian Pleistocene alluvial basins: sedimentary environments and tectonic controls
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Provenance of siliciclastic sediments (Permian to Jurassic) in the Central European Basin
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    U-Pb Dating of Detrital Zircons by Laser Ablation ICPMS for Sedimentary Provenance Studies
    U-Pb single grain dating of detrital zircon in the Cambrian of central Poland: implications for Gondwana versus Baltica provenance studies
    The Upper Cretaceous section at Schmilka in Saxony (Elbsandsteingebirge, Germany) - syntectonic sedimentation and inverted zircon age populations revealed by LA-ICP-MS U/Pb data
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)