Record details

Subject heading
    oblast středočeského permokarbonu
Article
    Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins
    Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Dawsonerpeton polydens (Fritsch, 1879) (Amphibia): remarks on morphology and relationship
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    The first partially articulated amphibian (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Líně Formation (Stephanian C; central Bohemia)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basin
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Particle velocity and frequency of seismic wawes generated by a cylindrical explosive source
    Plicatodus jordani n.g., n.sp., a new xenacantid shark from the Lower Permian of Europe (Saar-Nahe Basin, Germany)
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    The temnospondyl amphibian Capetus from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890