Record details

Subject heading
    oblasti kontinentálního zalednění
Article
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Glacial history of the Czech Republic
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
    Periglaciální jevy u Náměště na Hané
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)