Record details

Subject heading
    oceňování
Article
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    K problematice oceňování těžebního podniku
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod