Record details

Subject heading
    ochrana přírody
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Antropogenní jezera Česka
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atraktivní travertinové vodopády
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Bájný vrch Kozákov
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Bohemian Paradise Geopark
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Brdy a geologické vědy
    Broumovsko
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Moravský kras - 45 let
    CHKO Strážovské vrchy
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Conservation of the important geological objects in the Czech Republic
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Čertova ruka v Českém ráji
    Čertova zeď
    Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
    Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
    Červové útesy : Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    "Český granát" z Korutan
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Day 1, stop 3. Luh near Skryje
    Day 1, stop 5: Medový Újezd
    Day 1, stop 6: Točník
    Day 2, stop 1: Jivina
    Day 2, stop 4: Rokycany-Stráň (quarry)
    Day 2, stop 5: Mýto-Svatoštěpánský rybník
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Day 3, stop 3: Rumpál
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Děravé skály. Skalní perforace
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Drábova pec v údolí Vošmendy
    Drábské světničky
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Dvě ostrovní slaná jezera
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Ekologický nivní fenomén
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Environmental policy of the Central European countries
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    First results of hydrogeochemical measurements in the Soos Area, Czech Republic
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fosilní dřeva v Libyi
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemische und geoelektrische Untersuchungen im Nationalpark Sooser Moor (Schwarmbebengebiet Vogtlandt-NW Böhmen) als Beitrag zur Charakterisierung der Aktivität von magmatischen Fluiden
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geodiverzita
    Geodynamic Evolution of Water Reservoir Banks
    Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geological research of Bohemian Forest
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologické památky Doupovských hor
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zajímavosti Vychylovky
    Geologické základy české krajiny
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a ochrana přírody
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie národních parků České republiky
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geologie věků v národním parku Zion
    Geologists against the Destruction of Natural Environment
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Český ráj
    Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Georeliéf Severních vápencových Alp
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Global Change in the Mountains
    The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Grossular z Piemontu : z návštěvy Val d' Ala, Val di Susa a burzy v Torinu
    Havajské vulkány
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické haldy
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornické tradice a Landek
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hospodaření s prostorem krajiny
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hrabanovská Černava
    Hranická propast očima geologů
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologie a právní systém
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Important geosites of the Polish Sudetes
    Industrial minerals in the age of global economy
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Informační systém v ochraně přírody
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Jak proti mineralogicko-paleontologickému vandalismu
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jánošíkova skala
    Javoříčské jeskyně
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně u Ješovic
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Jizera a povodně v Turnově
    Jizerské hory
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Das Kambrium von Skryje und Týřovice
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Kapucínské skály
    Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
    Kokořínsko
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kolik váží Dědek?
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Konference radonový program ČR
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kornati - pohoří v moři
    Kornati a Telašcica
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krajiny Václava Cílka
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kras pohoria Monti Alburni v Campanii v Taliansku
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Křik nivy lahovické
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Labský důl Valley
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Linhorka - nová lokalita "kamenných sluncí"
    Locality No.10 - Myšenec near Protivín : Barren pegmatite with giant tourmaline aggregates (natural reserve - no hammering, no collecting) - Tourmaline minerals: schrol, dravite
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Lužické hory
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Melafyrové skály na Strážníku
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Mesozoic brachipods of the Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: History of Research
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Miskovické pseudozávrty
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Mladoboleslavsko
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlynářův Luh Catchment
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní park Podyjí
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní park "Zkamenělý les" v Arizoně
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Natur- und Geotopschutz vs. Tourismus und Geotourismus in Nationalparken
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Nesyt
    Nitrogen saturation induced by experimental addition of ammonium nitrate to a forested catchment at Gardsjön, SW Sweden
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová zvláště chráněná území
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Okolí Hamru a Svébořic
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Opály a chalcedony Utahu
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany
    Paleontologie a amatérští sběratelé
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcové útvary v okolí Machova
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podzemím slunné Itálie
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Poseidon - mimořádný objev
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně a klimatické změny
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové a připovrchové procesy
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prášilské jezero
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    The present stage of protection of volcanic natural monuments in Czech Republic
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Profesor Stanislav Chábera - sedmdesátníkem
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Program obnovy Chýnovské jeskyně
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Protection of the geological monuments of Prague
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní park na Korsice
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Půdy Brd a měkkýši
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr významných geologických lokalit
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Reliéf a geomorfologie
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Le réseau européen des Géoparcs
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace vodních toků
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Říp desetkrát přemístěný
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silkrety Českého krasu
    Silné poškození význačné lokality vátého písku
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skálie v CHKO Kysuce
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní mísy na Trhosvinensku
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní útvary v Bradelské vrchovině
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Skalní výchozy permských ryolitoidů v jihopolských vrchovinách Góry Krucze a Góry Suche
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Slovo úvodem
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Solnhofenské vápence
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Some experience with safety oriented rockslope monitoring
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Soos
    Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Starkoč near Čáslav
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Staronový fenomén geoparků
    Starosedelské souvrství
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Strážce kaňonu
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Studnické vrchy - Hradiště
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
    Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous
    Světové dědictví a geologické objekty
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Šedesát let Vojena Ložka
    Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Štoly Děčínského Sněžníku
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Tisá skála
    Tisá skála
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Třeboňské pískovny
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Utajené skalní město
    Úvod
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    Váté písky jižních Čech
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vodopády Stříbrného potoka
    Volba péče o chráněná území
    Volyň na Moravě
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné krajinné prvky
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Významný prvek české krajiny - lom
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yosemitské údolí
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Z historie koněpruské oblasti
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995)
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zaujímavé skalné útvary
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zemská brána - příklad epigenetického údolí
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zkamenělá dřeva na Kubě
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky
    Zkamenělý les v jižní Gobi
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zničené význačné přírodní památky v Čechách
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Zpřístupněné jeskyně v Belgii
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?