Record details

Subject heading
    ochranné pásmo
Article
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce