Record details

Subject heading
    odkryv umělý
Article
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    The Middle Ordovician in the NW part of Prague: Results of a new excavation at Praha-Vokovice (Barandian area, Prague Basin) : Introduction
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice