Record details

Subject heading
    odlučnost
Article
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    A general view on the Karkonosze granite
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)