Record details

Subject heading
    odpad pevný
Article
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou