Record details

Subject heading
    odpad rizikový
Article
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky