Record details

Subject heading
    odpad tekutý
Article
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů