Record details

Subject heading
    odpadní vody
Article
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Trvale polysaprobní toky
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami