Record details

Subject heading
    ohárecká oblast
Article
    The Bohemian Cretaceous
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy