Record details

Subject heading
    opál
Article
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hyalit z Valče
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Jihočeské opály
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Kmeny dřevných opálů "na stojato"
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Lokality Tachovské rokle
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Náměšťský opál
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Obecný opál lokality Níhov
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Opál
    Opál
    Opál z Chvalovic
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opál ze Starého Smolivce
    Opály a chalcedony Utahu
    Opály na Příbramsku
    Opály v západním okolí Třebíče
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Striepky zo Slovenska
    Uranium activates in karst regions
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Z jihočeských nalezišť
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem