Record details

Subject heading
    opuka
Article
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kámen na pražských památkách
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Porózita opuk
    Praha a opuka
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů